Interkit

Všechno na světě má svoji určitou cenu. A tato se ve většině případů vyjadřuje penězi. A proto je záhodno mít peníze, aby měl člověk své jisté.

Přepravní služby

Co si představit pod pojmem dopravní a přepravní služby? Přepravní služby slouží k přepravě věcí, ať už to je přeprava kamionová, vlaková či jiná. Převáží se hotové výrobky, polotovary i suroviny pro výrobu. Tato přeprava je vnitrostátní i zahraniční. My se ale zaměříme na osobní přepravu, kdy převáženým artiklem jsou lidé.

slunce nad letadlem

Lidé na svých cestách, do práce, za zábavou, za přáteli, na dovolenou i jen tak na výlet. Nepaří sem teď ti, kteří jezdí vlastním autem, ale ti, kteří jezdí hromadnou přepravou, nejčasněji městskou, autobusovou, trolejbusovou, metrem, nebo třeba přepravu meziměstskou pomocí vlaků, lodí, autobusů i letadel. Stejně jako za jiné služby, se i za přepravní služby platí, i když o jejich kvalitě a přesnosti se dá občas pochybovat. Zpoždění spojů, zrušení a výluky nejsou u vlakové osobní přepravy ničím neobvyklým. Naopak, když vlak jede přesně tak, jak má, je to téměř zázrak hodný zápisu do kronik. Navíc oproti přepravě autobusové, je přeprava vlakem dražší, ale zase má své výhody, jako větší možnost pohybu, toalety, prodej občerstvení…

Přeprava autobusová je o něco levnější, než přeprava vlaková, ale její nevýhodou je velmi omezený prostor pro cestující, téměř žádná možnost pohybu a chybějící toalety. V dálkových autobusech již, pravda, toalety bývají.

Můžeme se také přepravovat lodní dopravou, to především po řekách ve větších městech a přehradách, kde fungují jak vyhlídkové jízdy, tak přeprava z jednoho kotviště do jiného. Některé trajekty přepravují nejen osoby, ale také jejich automobily.
nohy cestujících

Na velké vzdálenosti, převážně za dovolenou, ale také na služební cesty se někteří přepravují pomocí letecké přepravy, která má různou úroveň luxusu při přepravě. Ale výhodou je, že během chvilky překonáte tisíce kilometrů.

Tak co, jaký hromadný dopravní prostředek a jeho služeb máte v nejbližší době v plánu využít?


Category Nezařazené